Sorgbearbetning

I mina samtal med människor har det upprepade gånger funnits något som hindrat dem från att komma vidare. Det sägs oftast till någon som är känslomässigt obearbetad att "släpp det där nu". Och visst skulle det göras om det gick? Det blir ofta att människor ältar det som känns ofullständig, dvs det som inte blev sagt eller det som inte kunde sägas.

Det här gjorde att jag letade efter en metod där jag kunde erbjuda en hållbar lösning till personer som ville göra en förändring. Något som gjorde att personen kunde gå vidare på sin väg i livet och var annorlunda än terapi då det inte fungerat.

Jag hittade metoden hos Svenska Institutet för Sorgbearbetning och är certifierad handledare i sorgbearbetning samt har byggt på med fördjupningskurs i sorgbearbetning. Jag har gjort ett flertal egna sorgbearbetningar och har vetskap om vad metoden kan göra för att nå en lättnad. Den här metoden arbetar med det känslomässiga och lämnar det intellektuella utanför. Ett pedagogiskt verktyg som du lär dig och kan använda ifall det kommer nya förluster.  


Jag erbjuder en kurs som tar dig vidare i din sorg och inte bara prata om den. En kurs som arbetar med dig på djupet och med dina känslor så du får säga det du inte kunde säga eller kanske inte hann sägas. Det handlar om att få bli hörd. Att förlåta och/eller bli förlåten utan att konfronteras med den det gäller. Att kunna lämna det som behövs lämnas och bevara det som du vill ska bevaras. Allt för att du ska bli hel igen och få tillbaka din energi där den ska vara - hos dig.


Den här metoden används vid andra händelser, än dödsfall, som exempelvis:

  • skilsmässa
  • dödsfall av husdjur
  • komplicerade relationer med partner, barn, släkt, vänner, kollegor där kommunikationen är utesluten
  • missbruk, både egen eller andras
  • sjukdom, både egen eller andras
  • olika övergrepp, exempelvis mobbing
  • svåra händelser, exempelvis en olycka eller förlossning
  • missfall
  • med flera


Jämför inte din sorg med någon annans. 
Alla individer är unika.
Alla relationer är unika.
All sorg är unik.
Det gör allas bearbetning unik.


Bakom flikarna kan du dels läsa vad som innefattar att gå en individuell kurs hos mig, att bearbeta komplexa förluster och relationen till dig själv


Funderar du ifall en kurs i sorgbearbetning kan vara något som du behöver för att må bättre?
Boka ett kostnadsfritt informations-samtal idag! "Förlåtelse är att låsa upp dörren för att släppa någon fri - och inse att fången var du."

         
 Max Lucado