Samtal under avslappning

När du är avslappnad går det att nå ditt inre medvetande på ett effektivt sätt och du får möjlighet att på djupet finna vad det är som finns i vägen för ditt mående. Vid avslappning blir ditt medvetande skärpt och via frågor, som jag ställer, kan du lättare nå dina svar. Vi kan hitta "knutar" som hindrar dig i din vardag.

Du är medveten och närvarande vilket gör att du efteråt tar med dig det du under avslappningen har funnit. 
En fantastiskt metod att tillåta nå djupt inom sig! 

Investering
: 750 kronor för 50 minuters session till privatpersoner.

Flera-tillfällens-rabatt:

10-kort innebär 10 stycken sessioner á 50 minuter för 6 000 kronor
5-kort innebär 5 stycken sessioner á 50 minuter för 3 375 kronor

Olika sessioner går att nyttja i samma kort.
Giltig i 12 månader från inköpsdatum.
Betalning sker via faktura eller swish 123 567 67 21 (märk swishen med namnet på den som är kund).
Vid företagsfakturering tillkommer moms.

Tar även session via Skype, Google Duo eller Google Meet.

Varmt välkommen! ♡