Ett samtal som avslappnad

När du är avslappnad går det att nå ditt inre medvetande på ett effektivt sätt och du får möjlighet att på djupet finna vad det är som finns i vägen för ditt mående. Vid avslappning blir ditt medvetande skärpt och via frågor, som jag ställer, kan du lättare nå dina svar. Vi kan hitta "knutar" som hindrar dig i din vardag.

Samtal under avslappning är nytt hos mig och som jag arbetat fram under en längre tid. 

I mina möten med människor har jag mött dem där känslor och upplevelser stannat kvar i kroppen. Där det finns något som “skaver” och inte försvinner även om personen tänker rätt. Sedan kan känslor finnas utan att personen förstår eller vet orsaken.


Det är ett bra verktyg när det finns motstånd att själv tagit hand om känslan/känslorna. Ibland har det berott både på rädsla för vad som ska komma, att släppa lös ett monster och det som kommer efter. Du kanske känner igen dig?

Under avslappning kan vi lättare nå vårt inre och du får stöd av mig att ta hand om det som kommer fram.


Samtal under avslappning lotsar jag och hjälper dig att finna vad som behöver frigöras eller omstruktureras. Du är själv med i processen, bestämmer, utforskar och skapar ditt varande. Du äger din hela din kropp och det är du som har ansvaret att må så bra du kan. Med min hjälp får du möjligheten att komma vidare och släppa iväg det som behövs för att bli den du vill vara.

Det är en process, inget “kvick-fix”, och samtidigt är det ett lättsamt sätt att göra en förändring. Din vilja är grunden och det kan visa sig att du behöver göra andra insatser för att nå dit du vill. Tänk på att medvetenhet är början till förändring.


De kunder som har använt sig av metoden har uttryckt att de upplever en bestående effekt och att de själva kunnat gå inåt efteråt för att underhålla det som förändrats. Precis vad syftet med metoden är - du får tillgång till dig själv! Det har uttryckts ord som lättnad, frid och känslan av att det, som varit påtagligt under flera år, äntligen försvunnit.

Jag har lång erfarenhet av att stötta människor i olika svåra situationer.  Vi skapar en trygghet tillsammans, du får vetskap om vad som kommer hända innan jag lotsar dig vidare i metoden. Efteråt talar vi om det som kommit fram, om det som upplevdes och ser till att du känner dig redo att avsluta.


Du är medveten och närvarande vilket gör att du efteråt tar med dig det du under avslappningen har funnit. 
En fantastiskt metod att tillåta nå djupt inom sig! 

Investering
: 1500 kronor för 120 minuters session till privatpersoner.
Varmt välkommen!

Flera-tillfällens-rabatt:

10-kort innebär 10 stycken sessioner á 50 minuter för 6 000 kronor
5-kort innebär 5 stycken sessioner á 50 minuter för 3 375 kronor

Olika sessioner går att nyttja i samma kort.
Giltig i 12 månader från inköpsdatum.

Betalning sker via faktura eller swish 123 567 67 21 (märk swishen med namnet på den som är kund).
Vid företagsfakturering tillkommer moms.