Komplexa förluster

Komplexa förluster handlar om händelser där flera olika människor är inblandade eller har påverkats. Kan också vara händelser som, genom effekten den haft, indirekt påverkat flera av dina relationer.

Komplexa förluster kan vara exempelvis:

 • sjukdom, sjukdomsförlopp
 • mobbing
 • missbruk
 • olyckor
 • adoption
 • barnlöshet
 • flytt
 • medberoende
 • fysisk smärta
 • övergivenhet
 • ensamhet
 • flykt
 • långvarig förlust av tillit och trygghet
 • med flera
Inom metoden sorgbearbetning arbetas det med att läka det som är känslomässigt ofullständigt i en relation. Komplexa förluster uppstår inom ramen för en relation och behöver därför bearbetas som en del av relationen. Allt som det finns en känslomässig relation till går att bearbeta.

Ett exempel kan vara en olycka där det finns flera inblandade, som exempelvis räddningstjänst, ambulans, personalen på akuten, läkare, sjuksystrar, undersköterskor, med flera, så görs bearbetningen på hela situationen. Till samtliga inblandade som det finns något du känner är känslomässigt ofullständigt. På detta sätt får du sagt det du vill få uttrycka, både "tack för allt du gjorde" och "jag förlåter dig för det du gjorde". Allt för att du ska få känna lättnad och frid i ditt sinne och din kropp.

Innan en kurs i Komplexa förluster genomförs behöver du gått Programmet för Sorgbearbetning™ och gjort bearbetningar på minst 4 relationer innan. Det är för att du behöver vara bekväm och behärska den metod i sorgbearbetning som här används.

En kurs i Komplexa förluster innefattar 4 träffar á 60 minuter med hemuppgifter mellan gångerna.
Träffarna kan vara 1 gång i veckan eller 2 gånger i veckan.

Investering: 3 200 kronor för privatpersoner
Betalning sker via faktura eller swish 123 567 67 21 (märk swishen med namnet på den som är kund).
Vid företagsfakturering tillkommer moms.